ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Berislavićeva 6/I, 10000 Zagreb
www.hdki.hr
OIB: 22189855239
IBAN: HR5323600001101367680
Zagrebačka banka, Trg bana J. Jelačića 10, HR-10000 Zagreb
BIC/SWIFT CODE: ZABAHR2X

 

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Franje Kuhača 20, pp 709, 31000 Osijek
www.ptfos.unios.hr

 

SUORGANIZATORI

Europsko kemijsko društvo (EuChemS)
Rue du Trône 62, BE-1050 Brussels, Belgija
www.euchems.eu

 

Europska udruga za higijensko inženjerstvo i dizajn (EHEDG)
Lyoner Straße, DE-60528 Frankfurt, Njemačka
ehedg.hr

 

POKROVITELJ

Zaklada HAZU

 

UZ POTPORU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja FKIT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek Sveučilište u Zagrebu Grad Vukovar Hrvatski dom Vukovar Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

 

ZLATNI SPONZORI

PLIVA HRVATSKA d.o.o. INA-Industrija nafte, d.d.

 

SREBRNI SPONZORI

XELLIA d.o.o. Shimadzu d.o.o. Tetra Pak d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

KEFO d.o.o. Karolina d.o.o.

SPONZORI, DONATORI, IZLAGAČI

Borovo d.d. LKB Vertriebs Ges.m.b.H. Kobis d.o.o. Key project d.o.o.
Agroproteinka d.d. Hrvatski kišobran MBO Biro d.o.o. Merck d.o.o. Medical Intertrade d.o.o. Varteks d.d. Alphachrom d.o.o.AnAs d.o.o.Ru-Ve d.o.o.Veleučilište u PožegiKemolab d.o.o.Primalab d.o.o.Muzej vučedolske kultureTuristička zajednica Grada Vukovara

Važni datumi

1. srpnja 2020.
Prijava sudjelovanja i
dostava sažetka


15. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju rada


20. srpnja 2020.
Uplata nižeg iznosa kotizacije


1. rujna 2020.
Dostava *.pdf formata posterskog priopćenja


1. studenoga 2020.
Dostava cjelovitih radova