SLANJE RADOVA

Prihvaćeni cjeloviti radovi će biti objavljeni u publikacijama:
18th Ružička Days "Today science - tomorrow industry" Proceedings (Zbornik radova)
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) (posebno izdanje)
Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST)Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) (posebno izdanje)1
Croatian Journal of Food Science and Technology (CJFST)1
Zbornik radova

1Napomena: Rad je potrebno urediti prema uputama časopisa CABEQ (http://silverstripe.fkit.hr/cabeq/authors/instructions/) i CJFST (http://www.ptfos.unios.hr/novicjfst/wp-content/uploads/2019/11/Author-pack.pdf), a recenzija radova provest će se standardnim uredničkim postupkom.

Upute za autore (Zbornik radova)

Recenzent 1:

Recenzent 2:

Recenzent 3:

2Recenzent ne smije biti iz ustanove iz koje dolazi prvi autor te je potrebno predložiti najmanje jednog stranog recenzenta.

* Obvezatna polja.

 

POKROVITELJ

Zaklada HAZU

 

UZ POTPORU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja FKIT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek Sveučilište u Zagrebu Grad Vukovar Hrvatski dom Vukovar Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

 

ZLATNI SPONZORI

PLIVA HRVATSKA d.o.o. INA-Industrija nafte, d.d.

 

SREBRNI SPONZORI

XELLIA d.o.o. Shimadzu d.o.o. Tetra Pak d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

KEFO d.o.o. Karolina d.o.o.

SPONZORI, DONATORI, IZLAGAČI

Borovo d.d. LKB Vertriebs Ges.m.b.H. Kobis d.o.o. Key project d.o.o.
Agroproteinka d.d. Hrvatski kišobran MBO Biro d.o.o. Merck d.o.o. Medical Intertrade d.o.o. Varteks d.d. Alphachrom d.o.o.AnAs d.o.o.Ru-Ve d.o.o.Veleučilište u PožegiKemolab d.o.o.Primalab d.o.o.Muzej vučedolske kultureTuristička zajednica Grada Vukovara

Važni datumi

1. srpnja 2020.
Prijava sudjelovanja i
dostava sažetka


15. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju rada


20. srpnja 2020.
Uplata nižeg iznosa kotizacije


1. rujna 2020.
Dostava *.pdf formata posterskog priopćenja


1. studenoga 2020.
Dostava cjelovitih radova