PRIJAVA SUDJELOVANJA I SLANJE SAŽETAKA

Sažetak rada na hrvatskom ili engleskom jeziku potrebno je poslati putem ovog e-obrasca, do 1. srpnja 2020. godine.

Obrazac za pripremu sažetka možete preuzeti OVDJE.

Upute autorima možete preuzeti OVDJE.

Znanstveno-organizacijski odbor zadržava pravo odluke o prihvaćanju i načinu predstavljanja prijavljenog rada (usmeno ili postersko priopćenje).

Upute za izradu postera:

Prijava, registracija, usmena i posterska priopćenja bit će u Hrvatskom domu Vukovar, Josipa Jurja Strossmayera 20, Vukovar

  • Dimenzije postera: 70×100 cm (Š×D)
  • Osigurati da je tekst postera čitljiv s oko 2 m udaljenosti
  • Po mogućnosti na poster uvrstiti logotip 18. Ružičkinih dana (preuzmi logotip)

Upute predavačima za izradu PowerPoint prezentacija:

  • Tekst na prezentaciji treba biti na engleskom jeziku (ili dvojezično)
  • Predavati se može na hrvatskom ili engleskom jeziku, ovisno o preferenciji predavača
  • Trajanje predavanja prilagoditi vremenu predviđenom u programu (30 min za plenarne, 20 min za pozvane predavače, 10 min za usmena priopćenja, nakon svakog predavanja predviđeno je 5 min za postavljanje pitanja)
  • Za izradu prezentacije molimo koristiti PowerPoint predložak (preuzimanje PowerPoint predloška)

Prilikom slanja obrasca, kopija upisanih podataka bit će automatski poslana na vašu adresu e-pošte, što ujedno označava i potvrdu uspješne prijave. Ukoliko nakon 30 min ne primite kopiju obrasca, molimo provjerite mapu neželjene pošte (spam), te nam se javite izravno na hdki-skupovi@hdki.hr.

    Molim pošaljite mi ponudu/predračun.

SUGLASNOST za ustupanje osobnih podataka

Popunjavanjem ovog obrasca i stiskanjem gumba POŠALJI prihvaćam Izjavu o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom društvu kemijskih inženjera i tehnologa te ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih mrežnih stranica potvrđujete da ste Izjavu pažljivo pročitali i razumjeli sve u njoj navedene informacije, te dopuštate da Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14) i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR – Uredba EU 2016/679), u isključivu svrhu vođenja evidencije sudionika skupa, administracije i upravljanje uslugama.
Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.
Puni tekst Izjave možete pročitati OVDJE
Puni tekst Pravilnika o politici zaštite osobnih podataka Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa možete pročitati OVDJE

* Obvezatna polja.


Podatci za uplatu:

Institucija: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
Svrha doznake: 18. Ružičkini dani
Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR5323600001101367680
SWIFT: ZABAHR2X
OIB: 22189855239

 

 

POKROVITELJ

Zaklada HAZU

 

UZ POTPORU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja FKIT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek Sveučilište u Zagrebu Grad Vukovar Hrvatski dom Vukovar Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

 

ZLATNI SPONZORI

PLIVA HRVATSKA d.o.o. INA-Industrija nafte, d.d.

 

SREBRNI SPONZORI

XELLIA d.o.o. Shimadzu d.o.o. Tetra Pak d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

KEFO d.o.o. Karolina d.o.o.

SPONZORI, DONATORI, IZLAGAČI

Borovo d.d. LKB Vertriebs Ges.m.b.H. Kobis d.o.o. Key project d.o.o.
Agroproteinka d.d. Hrvatski kišobran MBO Biro d.o.o. Merck d.o.o. Medical Intertrade d.o.o. Varteks d.d. Alphachrom d.o.o.AnAs d.o.o.Ru-Ve d.o.o.Veleučilište u PožegiKemolab d.o.o.Primalab d.o.o.Muzej vučedolske kultureTuristička zajednica Grada Vukovara

Važni datumi

1. srpnja 2020.
Prijava sudjelovanja i
dostava sažetka


15. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju rada


20. srpnja 2020.
Uplata nižeg iznosa kotizacije


1. rujna 2020.
Dostava *.pdf formata posterskog priopćenja


1. studenoga 2020.
Dostava cjelovitih radova